Card màn hình Giga GTX 1050 2Gb ddr5 2 FAn

1.900.000

Hết hàng

1900000

Card màn hình Giga GTX 1050 2Gb ddr5 2 FAn

Hết hàng