Card quang 2 cổng 4Gb – Fibre channel IBM HBA adapter Qlogic QLA2462 – IBMX

300.000

Hết hàng

300000

Card quang 2 cổng 4Gb – Fibre channel IBM HBA adapter Qlogic QLA2462 – IBMX

Hết hàng