CPU Intel Core i3 2120 (3.30GHz, 3M. 2 Cores 4 Threads) Socket 1155

280.000

còn 10 hàng

Mua sản phẩm này

280000

CPU Intel Core i3 2120 (3.30GHz, 3M. 2 Cores 4 Threads) Socket 1155

Trong kho