CPU Intel Core i5 3470 (3.60GHz, 6M, 4 Cores 4 Threads) sk 1155

500.000

còn 4 hàng

Mua sản phẩm này

500000

CPU Intel Core i5 3470 (3.60GHz, 6M, 4 Cores 4 Threads) sk 1155

Trong kho