Máy chủ Dell PowerEDGE R620, Rack 1U, Dual CPU Xeon Socket 2011, Card PERC H710 – Cấu hình 2

14.000.000

Mua sản phẩm này

14000000

Máy chủ Dell PowerEDGE R620, Rack 1U, Dual CPU Xeon Socket 2011, Card PERC H710 – Cấu hình 2

Trong kho