Máy chủ Dell PowerEDGE R720, Rack 2U, Dual CPU Xeon Socket 2011, Card PERC H710 – Cấu hình 1

7.000.000

Mua sản phẩm này

7000000

Máy chủ Dell PowerEDGE R720, Rack 2U, Dual CPU Xeon Socket 2011, Card PERC H710 – Cấu hình 1

Trong kho