Nguồn đồng bộ Dell Optiplex 390 3010 DT/ Vostro 200s 220s/ Inspirion 530 – 240w

400.000

còn 4 hàng

Mua sản phẩm này

400000

Nguồn đồng bộ Dell Optiplex 390 3010 DT/ Vostro 200s 220s/ Inspirion 530 – 240w

Trong kho