Nguồn đồng bộ Lenovo H5050 M4500 T4900 14 pin – 180w

400.000

còn 1 hàng

Mua sản phẩm này

400000

Nguồn đồng bộ Lenovo H5050 M4500 T4900 14 pin – 180w

Trong kho