Thiết bị lưu trữ Dell PowerVault MD1200 Storage Array – 12 bay

3.000.000 

Hết hàng

3000000

Thiết bị lưu trữ Dell PowerVault MD1200 Storage Array – 12 bay

Hết hàng