Nguồn máy chủ HP DL300 , DL380 Gen9, 500w – P?N: 723595-101, 720278-B21

700.000 

Hết hàng

700000

Nguồn máy chủ HP DL300 , DL380 Gen9, 500w – P?N: 723595-101, 720278-B21

Hết hàng