Main đồng bộ Fujitsu D582, Chipset H77 – Socket 1155

700.000 

Hết hàng

700000

Main đồng bộ Fujitsu D582, Chipset H77 – Socket 1155

Hết hàng