Main đồng bộ HP XW4600, socket 775 – P/N: 441449-001

600.000 

Hết hàng

600000

Main đồng bộ HP XW4600, socket 775 – P/N: 441449-001

Hết hàng