Nguồn máy chủ Dell PowerEDGE C6145 / C6000 / C6220 / C6300 / C6320 / PRECISION RACK 7610 – 1400w

700.000 

còn 1 hàng

Mua sản phẩm này

700000

Nguồn máy chủ Dell PowerEDGE C6145 / C6000 / C6220 / C6300 / C6320 / PRECISION RACK 7610 – 1400w

Trong kho